Usnesení Výroční členské schůze

Leteckých veteránů Hradec Králové z.s.

                 konané dne 25. 6. 2020. v sále Krajského vojenského velitelství

v Hradci Králové

Výroční členská schůze se většinou hlasů usnesli takto:

1) Schválila:

 1. Zprávu o činnosti spolku, včetně hospodaření.

 2) Schválila doplňovací volbu výboru:

 1. a) Předsedou výboru   Josef Pešek
 2. Místopředsedou výboru Josef Dobeš
 3. Náhradníky Josef Hampl, Luděk Zouhar

 

3)  Volbu delegátů na 1. sjezd ČsSL:

      JUDr.Josef Pešek

      Ing. Josef Dobeš

      Ing. Josef Kolář

      Ing. Jaroslav Bursa

      Pavel Kolář

      Zdeněk Nechanický

      František Řehounek

     Slavoj Junek

 

4) Přemisťuje do čestných členů:

     - Bořek Novosad,

     - Jan Sas,

    -  Miloslav Moráček,

    -  Bronislav Zlobický

     -  Karel Plánička

 

 5) Na základě ustanovení § 238   z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, pro     

       neplacení členského příspěvku nejsou dále  členy spolku:

       - Anderle Jaroslav

       - Babica Stanislav

       - Holub Josef

      -  Majer Vladimír

       -  Merta    Tomáš

       -  Sochor Rudolf

        - Veselý Jiří

        - Vršťala  Roman 

 

 

 

 

 

Ukládá:

 1. Výboru spolku:
 2. Projednat všechny připomínky a podněty přednesené na výroční členské schůzi a využít je pro další zkvalitnění práce spolku.

Trvale hodnotit práci jednotlivců a přihlížet k jejich výsledkům při udělování výhod.

 1. Rozvíjet spolupráci s orgány státní a místní samosprávy i ostatními organizacemi.
 2. c) Do 30-ti dnů podat návrh na změny Krajskému soudu v Hradci Králové, včetně úplného znění změněných

 

 1. Ukládá členům:
 2. Získávat další členy spolku, jako hlavní úkol pro členskou základnu.
 3. Účastnit se ve vyšší míře všech akcí pořádaných spolkem.
 4. c) Pečovat o památníky a pamětní desky padlých letců a letců zahynulých při   výkonu svého povolání,
 5. d) Usilovat o záchranu historických materiálů o letectví, letcích a jejich osudech.

Usnesení bylo schváleno 100 % přítomných členů.

 

V Hradci Králové dne 25.6.2020

 

 

    JUDr.Josef Pešek                                                    Slavoj Junek

     Předseda výboru                                                     Předsedající